CLINIQUE倩碧卓越润肤乳 - 2015
时间: 2015-08-21 22:39:24

 

CLINIQUE倩碧卓越润肤乳 - 2015
成分 / 作用
水 / 溶剂
矿物油 / 润肤 (石油来源)
芝麻油 / 润肤、调理、掩蔽
丙二醇 / 保湿
硬脂酸TEA盐 / 乳化、润肤
硬脂酸甘油酯 / 乳化、润肤
羊毛脂醇 / 润肤
凡士林 / 润肤 (石油来源)
羟苯甲酯 / 防腐
羟苯丙酯 / 防腐
CI19140 / 色素
CI15985 / 色素
CI17200 / 色素