β-谷甾醇硫酸酯钠
时间:2013-06-02 03:12:08,点击:0
β-谷甾醇硫酸酯钠
英文名称
Sodium beta-sitosteryl sulfate
别名
β-谷甾醇硫酸钠;
beta-Sitosteryl sulfate, sodium salt;
Sodium stigmast-5-en-3-beta-yl sulfate;
类别
阴离子表面活性剂
>> 硫酸酯盐
>> 环醇硫酸酯盐
>> 脂环烯醇硫酸酯盐
>> 类固醇硫酸酯盐
编号系统
CAS RNN/A
EINECSN/A
分子式及分子量
分子式:C29H49NaO4S;C29H50O4S.Na(采用SciFinder Hill排序规则)
分子量:516.75。
结构式